การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไลบีเรียกับจีนและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไลบีเรียกับจีนและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

ปรากฎการณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวทีโลกค่อนข้างสำคัญและนำเสนอโอกาสและความท้าทายสำหรับประเทศหลังสงครามในแอฟริการวมถึงไลบีเรีย แต่อะไรคือแรงผลักดันสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ทางการทูตใหม่ของปักกิ่งกับรัฐและรัฐบาลในแอฟริกา และผลกระทบของการช่วยเหลือปักกิ่งในรัฐที่ยากจนที่สุดของแอฟริกาคืออะไร? มีการสังเกตว่าระดับใหม่ของอิทธิพลของปักกิ่งได้จุดชนวนการแข่งขันทางการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในทวีปแอฟริกา จีนมองว่าการพัฒนาและความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ใช้ได้จริงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพทางการเมืองและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในขณะที่สหรัฐฯ ยึดมั่นในเป้าหมาย เงื่อนไขที่เข้มงวด และหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับโครงการพัฒนาของตนอย่างชัดเจน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ University of Liberia Graduate School, Prof.

 ต่างจากผู้บริจาคชาวตะวันตก

ที่มักจะยัดเยียดค่านิยมแบบตะวันตก เช่น แนวคิดประชาธิปไตย และการถกเถียงข้อดีข้อเสียของความช่วยเหลือจากต่างประเทศแก่รัฐและรัฐบาลส่วนใหญ่ในแอฟริกาของประเทศยากจน จีนยังคงเติมช่องว่างที่สำคัญในการแทรกแซงหลายด้าน จีนลงทุนและให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าและการแทรกแซงในกิจการภายในของพวกเขา ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อที่จีนจะได้รับการยกย่องจากแอฟริกาว่าเป็นพันธมิตรที่ร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนที่มีค่ามากกว่ากับตะวันตก นอกจากการให้เงินกู้แล้ว ยังลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และโครงการที่มีทัศนวิสัยสูงมากมายทั่วทวีปแอฟริกา การศึกษาพบว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพถูกละเลยมานานหากไม่หลีกเลี่ยงโดยผู้บริจาคชาวตะวันตก      

 ด้วยเหตุนี้ อิทธิพลของจีนในรัฐที่ยากจนเหล่านี้จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับนักวิชาการชาวแอฟริกัน จีนได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้เวลาหลายร้อยปีในการทำให้สำเร็จ และกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบนจากที่มีรายได้ต่ำ จีนได้เอาชนะความแตกต่างอย่างมากของการพัฒนาในหมู่ประเทศต่างๆ ที่ก่อตัวขึ้นหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก และทำให้เศรษฐกิจตามไม่ทันอย่างน่าอัศจรรย์ แนวทางทางการทูตแบบใหม่ของรัฐบาลจีนและความสัมพันธ์กับรัฐและรัฐบาลในแอฟริกานำเสนอโอกาสพิเศษในการช่วยเหลือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในห้าภูมิภาคของทวีปจาก 54 รัฐรวมถึงไลบีเรีย การศึกษาแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของปักกิ่งกับรัฐในแอฟริกามีพรมแดนติดกับความร่วมมือใต้-ใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

บทความนี้แสดงภาพที่สดใส

ของความสัมพันธ์ทวิภาคีของไลบีเรียและจีน โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันยาวนานของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ระหว่างการนำของอดีตประธานาธิบดีวิลเลียม ริชาร์ด โทลเบิร์ต จูเนียร์ หนึ่งปีหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของนายกรัฐมนตรีโจวและ การเสียชีวิตของประธานเหมาเจ๋อตุง; กับหัวกั๋วเฟิงที่เป็นหัวหน้าสำนักงานสูงสุดของรัฐ รัฐบาล และพรรค ในช่วงไม่นานมานี้ สหรัฐฯ และจีนได้เข้าร่วมในสงครามการค้า สถานการณ์ปัจจุบันที่ค่อย ๆ ส่งผลร้ายต่อการค้าโลก เป็นที่รับรู้กันว่าปัจจุบันนี้การเมืองแบบอำนาจขับเคลื่อนด้วยสัจนิยมเป็นหลัก แม้ว่าจะมีความขัดแย้งกับเสรีนิยมที่มองอำนาจในมุมที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอก็ตาม ทฤษฎีทั้งสองนี้มักจะโน้มน้าวใจผู้นำโลกในด้านโลกาภิวัตน์และชาตินิยม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติของรัฐ แต่งานนี้พิจารณาจากความสมจริงเชิงโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆ ก่อตัวขึ้นเป็นโครงสร้างจากปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา และจากนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากโครงสร้างที่ปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาก่อตัวขึ้น

     ยิ่งไปกว่านั้น งานนี้นำเสนอการวิเคราะห์ความได้เปรียบของความสนใจที่เพิ่มขึ้นของจีนในไลบีเรีย และหารือเพิ่มเติมถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่จีนยึดติดกับความสัมพันธ์กับไลบีเรียในแง่หนึ่ง และรัฐและรัฐบาลในแอฟริกาในระดับทั่วไป นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนมากมายที่ประเทศกำลังดำเนินการในการสร้างเศรษฐกิจและสถาบันทางสังคมของไลบีเรียหลังสงครามรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ในปัจจุบัน สายสัมพันธ์จีน-ไลบีเรียแข็งแกร่งขึ้นและเดินหน้าไปในทางบวก โดยอาศัยวิสัยทัศน์ของชุมชนที่มีอนาคตร่วมกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกันและความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และการต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมและเอกราชของชาติ .  

แนะนำ : โทรศัพท์มือถือ ราคาถูก | รีวิวนาฬิกา | เครื่องมือช่าง | ลายสัก รอยสัก | ประวัติดารา